Kas ir Debets (Debit)?lang=

Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? | Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? | Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? | Kam ir domāti ātrie kredīti? | Kas ir ātrais kredīts? |
0
Kas ir Debets (Debit)?lang=
Dokuments, plastikāta karte, kuru bankas izsniedz saviem klientiem un ar kuras palīdzību var izņemt skaidro naudu no bankas automāta un aplūkot konta atlikumu.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir Skaidrās naudas karte (cash card, ATM card)?--> -->

0
Kas ir Debets (Debit)?lang=
Persona, kuras subjektīvo tiesību vai ar likumu aizsargātu interešu aizsardzībai tiesā tiek ierosināta civillieta.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir Prasītājs (demandant, plaintiff, complainant)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Persona, kas citai personai nodod savas parādsaistības.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet par terminiem sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir Cedents (assignor)?--> -->

, Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? , Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? , Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? , Kam ir domāti ātrie kredīti? , Kas ir ātrais kredīts? , Kas ir Aizdevuma procenti ? , Kas ir Akcijas? , Kas ir Aktīvi? , Kas ir Analīze? , Kas ir Atbildētājs? , Kāds ir kredītu Atmaksas princips? , Kas ir Atlīdzība? , Kas ir Atmaksas termiņš, dzēšanas datums (maturity date) ? , Kas ir Atruna (clause)? , Kas ir Atvieglinājuma periods (grace period) ? , Kas ir Avanss (advance peyment) ? , Kas ir Averss (obverse)? , Kas ir Banka (bank)? , Kas ir Bankas apliecinājums (bank certificate) ? , Kas ir Bankas komisija (bank commision, bank charge)? , Kas ir Bankas konts (bank account)? , Kas ir Bankrots (bancruptcy)? , Kas ir Bāzes likme (base rate, prime rate)? , Kas ir Bāzes punkts (basis point) ? , Kas ir Beigu atskaites (completion accounts)? , Kas ir Bezskaidras naudas norēķini (non cach payment)? , Kas ir Bilance (balance)? , Kas ir Bilances vērtība (book Value)? , Kas ir Bruto (gross)? , Kas ir Budžets (bugdet)?

Kas ir Debets (Debit)?lang=

Kredīts : Kas ir Fonds (fund)? !!!
Kapitāla uzkrājums, rezerve. Noteiktam mērķim paredzēti naudas līdzekļi, vērtspapīri vai citas materiālas vērtības. Organizācija vai iestāde, kas sniedz materiālu palīdzību.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'.


Kas ir Debets (Debit)?lang=