Kas ir Debets (Debit)?lang=

Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? | Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? | Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? | Kam ir domāti ātrie kredīti? | Kas ir ātrais kredīts? |
Kas ir Debets (Debit)?lang=
Lielākā daļa aizdevējkompāniju nepieprasa ne ķīlu, ne galvojumu.
Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\'\'. Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? --> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Divu lielumu attiecība, kas ļauj visvienkāršākajā veidā salīdzināt ciparu lielumus.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\'\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\'\'. Kas ir Koeficients (Ratio)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Naudā izsakāma vērtība, ko aizdevējs pieprasa aizņēmējam, lai gūtu papildu drošību aizņēmēja saistību nepildīšanas gadījumā.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\'\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\'\'. Kas ir Nodrošinājums, kredīta nodrošinājums (collateral)?--> -->

, Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? , Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? , Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? , Kam ir domāti ātrie kredīti? , Kas ir ātrais kredīts? , Kas ir Aizdevuma procenti ? , Kas ir Akcijas? , Kas ir Aktīvi? , Kas ir Analīze? , Kas ir Atbildētājs? , Kāds ir kredītu Atmaksas princips? , Kas ir Atlīdzība? , Kas ir Atmaksas termiņš, dzēšanas datums (maturity date) ? , Kas ir Atruna (clause)? , Kas ir Atvieglinājuma periods (grace period) ? , Kas ir Avanss (advance peyment) ? , Kas ir Averss (obverse)? , Kas ir Banka (bank)? , Kas ir Bankas apliecinājums (bank certificate) ? , Kas ir Bankas komisija (bank commision, bank charge)? , Kas ir Bankas konts (bank account)? , Kas ir Bankrots (bancruptcy)? , Kas ir Bāzes likme (base rate, prime rate)? , Kas ir Bāzes punkts (basis point) ? , Kas ir Beigu atskaites (completion accounts)? , Kas ir Bezskaidras naudas norēķini (non cach payment)? , Kas ir Bilance (balance)? , Kas ir Bilances vērtība (book Value)? , Kas ir Bruto (gross)? , Kas ir Budžets (bugdet)?

Kas ir Debets (Debit)?lang=

Kredīts : Kas ir Hipotēka (mortgage) ? !!!
Nekustamās mantas ieķīlājums, nenododot valdījumu, bet vienlaicīgi dodot tiesības uz noteiktu svešas nekustamās mantas vērtību. Pati ieķīlātā manta paliek parādnieka valdījumā, un viņam ir pienākums maksāt procentus un dzēst parādu. Līdz ar hipotēkas ierakstīšanu zemesgrāmatā kreditors saņem ķīlas tiesības apliecinošu dokumentu. Hipotēka tiek dzēsta ar attiecīgu ierakstu zemesgrāmatā, beidzoties parādsaistībām. Ķīlas dokumentā izteikto kreditoru prasījumu var nodot tālāk citai personai cesijas ceļā.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'.


Kas ir Debets (Debit)?lang=