Kas ir Debets (Debit)?lang=

Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? | Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? | Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? | Kam ir domāti ātrie kredīti? | Kas ir ātrais kredīts? |
Kas ir Debets (Debit)?lang=
Process, kura gaitā notiek naudas resursu pārdale no personām, kas vēlas saglabāt daļu sava ienākuma nākotnes patēriņa mērķiem, pie tām personām, kuras cenšas saņemt aizņēmumus investīciju, preču iepirkumiem nākotnes ražošanas mērķiem.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir Finanšu starpniecība (financial intermediation)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Viss atkarīgs no tā, ko pieprasa aizdevējkompānijas, lai piešķirtu jums kredītu. Parasti tas ir personas apliecinošs dokuments un bankas konts, kurā ieskaitīt aizdevumu.
Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\'\'. Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? --> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Finanšu starpnieks, kredītiestāde, kas uzkrāj naudas līdzekļus tautsaimniecībā, izsniedz kredītus, izlaiž naudu un vērtspapīrus, veic dažādu norēķinu pakalpojumus.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\'\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\'\'. Kas ir Banka (bank)?--> -->

, Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? , Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? , Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? , Kam ir domāti ātrie kredīti? , Kas ir ātrais kredīts? , Kas ir Aizdevuma procenti ? , Kas ir Akcijas? , Kas ir Aktīvi? , Kas ir Analīze? , Kas ir Atbildētājs? , Kāds ir kredītu Atmaksas princips? , Kas ir Atlīdzība? , Kas ir Atmaksas termiņš, dzēšanas datums (maturity date) ? , Kas ir Atruna (clause)? , Kas ir Atvieglinājuma periods (grace period) ? , Kas ir Avanss (advance peyment) ? , Kas ir Averss (obverse)? , Kas ir Banka (bank)? , Kas ir Bankas apliecinājums (bank certificate) ? , Kas ir Bankas komisija (bank commision, bank charge)? , Kas ir Bankas konts (bank account)? , Kas ir Bankrots (bancruptcy)? , Kas ir Bāzes likme (base rate, prime rate)? , Kas ir Bāzes punkts (basis point) ? , Kas ir Beigu atskaites (completion accounts)? , Kas ir Bezskaidras naudas norēķini (non cach payment)? , Kas ir Bilance (balance)? , Kas ir Bilances vērtība (book Value)? , Kas ir Bruto (gross)? , Kas ir Budžets (bugdet)?

Kas ir Debets (Debit)?lang=

Kredīts : Kas ir Aktīvi? !!!
Viss jūsu īpašums, kam ir vērtība. Jūsu personīgie aktīvi (neskaitot jūsu spējas) ir nauda, kas ir jūsu kabatā vai bankā, viss kas ir jūsu īpašumā, ieskaitot jebkurus vērtspapīrus, īpašumu, jebkuru mājas daļu, mēbeles, mājas aprīkojumu, kā arī daudzas citas dažādas lietas, kas pieder jums personīgi. Uzņēmuma aktīvi nozīmē apmēram to pašu: nauda bankā, samaksa par rēķiniem, vērtspapīri, kas ir reģistrēti uz jūsu uzņēmuma vārda, nekustamais īpašums vai ēkas, iekārtas, pārdošanai gatavās preces vai pusfabrikāti, materiāli un viss cits, kam ir vērtība un kas pieder jūsu uzņēmumam.


Kas ir Debets (Debit)?lang=