Kas ir Debets (Debit)?lang=

Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? | Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? | Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? | Kam ir domāti ātrie kredīti? | Kas ir ātrais kredīts? |
Kas ir Debets (Debit)?lang=
Aizdevēja organizācijas, parasti bankas, ekspertu grupa, kas regulāri izskata kredītu pieprasījumus un pieņem lēmumus par kredītu izsniegšanu.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\'\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\'\'. Kas ir Kredītkomisija, kredītkomiteja (credit committee)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Samaksas likme par dažādiem pakalpojumiem.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir Tarifs (tariff)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Racionāla materiālo vērtību, naudas līdzekļu u.c. līdzekļu izmantošana un šīs darbības rezultāts. Ietaupījumi.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir Ekonomija (economy)?--> -->

, Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? , Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? , Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? , Kam ir domāti ātrie kredīti? , Kas ir ātrais kredīts? , Kas ir Aizdevuma procenti ? , Kas ir Akcijas? , Kas ir Aktīvi? , Kas ir Analīze? , Kas ir Atbildētājs? , Kāds ir kredītu Atmaksas princips? , Kas ir Atlīdzība? , Kas ir Atmaksas termiņš, dzēšanas datums (maturity date) ? , Kas ir Atruna (clause)? , Kas ir Atvieglinājuma periods (grace period) ? , Kas ir Avanss (advance peyment) ? , Kas ir Averss (obverse)? , Kas ir Banka (bank)? , Kas ir Bankas apliecinājums (bank certificate) ? , Kas ir Bankas komisija (bank commision, bank charge)? , Kas ir Bankas konts (bank account)? , Kas ir Bankrots (bancruptcy)? , Kas ir Bāzes likme (base rate, prime rate)? , Kas ir Bāzes punkts (basis point) ? , Kas ir Beigu atskaites (completion accounts)? , Kas ir Bezskaidras naudas norēķini (non cach payment)? , Kas ir Bilance (balance)? , Kas ir Bilances vērtība (book Value)? , Kas ir Bruto (gross)? , Kas ir Budžets (bugdet)?

Kas ir Debets (Debit)?lang=

Kredīts : Kas ir Darījuma datums (deal date, trade date)? !!!
Datums, kurā puses vienojas vai beidz vienoties par darījumu.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet par terminiem sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'.


Kas ir Debets (Debit)?lang=