Kas ir Debets (Debit)?lang=

Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? | Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? | Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? | Kam ir domāti ātrie kredīti? | Kas ir ātrais kredīts? |
Kas ir Debets (Debit)?lang=
Tiesības uz svešu lietu, uz kuru pamata šī lieta nodrošina kreditoram viņa prasījumu tādā apjomā un kārtībā, ka viņš var iegūt prasījuma samaksu no tās realizācijas.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir Ķīlas tiesības (pledge rights)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Metode procentu riska ierobežošanai, kuras būtība ir procentu likmju nākotnes tendenču saskaņošana ar aktīva un pasīva operāciju procentu likmēm. Kredītiestādes izmanto GAP metodi, izstrādājot depozītu un kredītu politiku.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir GAP metode (GAP method)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Divu lielumu attiecība, kas ļauj visvienkāršākajā veidā salīdzināt ciparu lielumus.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\'\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\'\'. Kas ir Koeficients (Ratio)?--> -->

, Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? , Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? , Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? , Kam ir domāti ātrie kredīti? , Kas ir ātrais kredīts? , Kas ir Aizdevuma procenti ? , Kas ir Akcijas? , Kas ir Aktīvi? , Kas ir Analīze? , Kas ir Atbildētājs? , Kāds ir kredītu Atmaksas princips? , Kas ir Atlīdzība? , Kas ir Atmaksas termiņš, dzēšanas datums (maturity date) ? , Kas ir Atruna (clause)? , Kas ir Atvieglinājuma periods (grace period) ? , Kas ir Avanss (advance peyment) ? , Kas ir Averss (obverse)? , Kas ir Banka (bank)? , Kas ir Bankas apliecinājums (bank certificate) ? , Kas ir Bankas komisija (bank commision, bank charge)? , Kas ir Bankas konts (bank account)? , Kas ir Bankrots (bancruptcy)? , Kas ir Bāzes likme (base rate, prime rate)? , Kas ir Bāzes punkts (basis point) ? , Kas ir Beigu atskaites (completion accounts)? , Kas ir Bezskaidras naudas norēķini (non cach payment)? , Kas ir Bilance (balance)? , Kas ir Bilances vērtība (book Value)? , Kas ir Bruto (gross)? , Kas ir Budžets (bugdet)?

Kas ir Debets (Debit)?lang=

Kredīts : Kas ir Nominālā procentu likme (annual precentage rate)? !!!
Procentu likme, kuru banka vai cita finanšu iestāde nosaka, slēdzot finanšu līgumu.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\'\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\'\'.


Kas ir Debets (Debit)?lang=