Kas ir Debets (Debit)?lang=

Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? | Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? | Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? | Kam ir domāti ātrie kredīti? | Kas ir ātrais kredīts? |
Kas ir Debets (Debit)?lang=
Visbiežāk aizdevējkompānijas nepiešķir aizdevumu klientiem, kuriem ir kavēti maksājumi citās kredītiestādēs vai negatīva kredītvēsture.

Vairāk par kredītiem lasiet šīs mājas lapas sadaļā ,,Lasīt\'\'. Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Ikviens grāmatvedības bilances pasīvs, kas ir pakļauts valūtas, procentu u.c. tirgus riskiem. Klasificē šādus finanšu riskus: 1. saistības nodot naudu vai kādu citu finanšu aktīvu citam uzņēmumam; 2. saistības apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu uzņēmumu neizdevīgos apstākļos.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir Finanšu saistības (financial liabilities)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Latvijas starpbanku kredītu procentu likmju indekss.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'.
Kas ir RIGIBOR (Riga Interbank Offered Rate)?--> -->

, Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? , Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? , Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? , Kam ir domāti ātrie kredīti? , Kas ir ātrais kredīts? , Kas ir Aizdevuma procenti ? , Kas ir Akcijas? , Kas ir Aktīvi? , Kas ir Analīze? , Kas ir Atbildētājs? , Kāds ir kredītu Atmaksas princips? , Kas ir Atlīdzība? , Kas ir Atmaksas termiņš, dzēšanas datums (maturity date) ? , Kas ir Atruna (clause)? , Kas ir Atvieglinājuma periods (grace period) ? , Kas ir Avanss (advance peyment) ? , Kas ir Averss (obverse)? , Kas ir Banka (bank)? , Kas ir Bankas apliecinājums (bank certificate) ? , Kas ir Bankas komisija (bank commision, bank charge)? , Kas ir Bankas konts (bank account)? , Kas ir Bankrots (bancruptcy)? , Kas ir Bāzes likme (base rate, prime rate)? , Kas ir Bāzes punkts (basis point) ? , Kas ir Beigu atskaites (completion accounts)? , Kas ir Bezskaidras naudas norēķini (non cach payment)? , Kas ir Bilance (balance)? , Kas ir Bilances vērtība (book Value)? , Kas ir Bruto (gross)? , Kas ir Budžets (bugdet)?

Kas ir Debets (Debit)?lang=

Kredīts : Kas ir Procenti (procentu nauda) (interest)? !!!
Aizdevuma procenti. Naudas cena konkrētā periodā.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'.


Kas ir Debets (Debit)?lang=