Kas ir Debets (Debit)?lang=

Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? | Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? | Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? | Kam ir domāti ātrie kredīti? | Kas ir ātrais kredīts? |
Kas ir Debets (Debit)?lang=
Saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu pašizmaksas aprēķināšana naudas izteiksmē.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir Kalkulācija (calculation)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Nodot savas parādsaistības tālāk citai personai.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet par terminiem sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Ko nozīmē Cedēt (assign, cede)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Laika intervāls starp diviem periodiskiem maksājumiem.

http://kredits.eyelashe.us/things/add.php?id=121006261226&from=&type=super Kas ir Maksājuma periods (annuity period)?--> -->

, Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? , Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? , Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? , Kam ir domāti ātrie kredīti? , Kas ir ātrais kredīts? , Kas ir Aizdevuma procenti ? , Kas ir Akcijas? , Kas ir Aktīvi? , Kas ir Analīze? , Kas ir Atbildētājs? , Kāds ir kredītu Atmaksas princips? , Kas ir Atlīdzība? , Kas ir Atmaksas termiņš, dzēšanas datums (maturity date) ? , Kas ir Atruna (clause)? , Kas ir Atvieglinājuma periods (grace period) ? , Kas ir Avanss (advance peyment) ? , Kas ir Averss (obverse)? , Kas ir Banka (bank)? , Kas ir Bankas apliecinājums (bank certificate) ? , Kas ir Bankas komisija (bank commision, bank charge)? , Kas ir Bankas konts (bank account)? , Kas ir Bankrots (bancruptcy)? , Kas ir Bāzes likme (base rate, prime rate)? , Kas ir Bāzes punkts (basis point) ? , Kas ir Beigu atskaites (completion accounts)? , Kas ir Bezskaidras naudas norēķini (non cach payment)? , Kas ir Bilance (balance)? , Kas ir Bilances vērtība (book Value)? , Kas ir Bruto (gross)? , Kas ir Budžets (bugdet)?

Kas ir Debets (Debit)?lang=

Kredīts : Kas ir Darba līgums (employment contract, labour contract)? !!!
Dokuments, ar kuru darba devējs un darbinieks nodibina savstarpējas tiesiskas darba attiecības; darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai, bet darba devējs maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt atbilstošus darba apstākļus.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\\\\\'\\\\\\\', bet par terminiem sadaļā ,,Citāti\\\\\\\'\\\\\\\'.


Kas ir Debets (Debit)?lang=