Kas ir Debets (Debit)?lang=

Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? | Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? | Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? | Kam ir domāti ātrie kredīti? | Kas ir ātrais kredīts? |
0
Kas ir Debets (Debit)?lang=
Aizdevums jeb naudas plūsma no aizdevēja aizdevuma ņēmējam. Kredīts jāatmaksā noteiktā termiņā un par kredīta izmantošanu kredīta ņēmējs maksā procentu maksājumus kredīta aizdevējam.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\'\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\'\'. Kas ir Kredīts, aizdevums (credit, loan)?--> -->

0
Kas ir Debets (Debit)?lang=
Divu vai vairāku personu savstarpējas gribas izpausmes rezultātā panākta vienošanās par tiesisko attiecību nodibināšanu, izmainīšanu vai pārtraukšanu.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\'\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\'\'. Kas ir Līgums (agreement, contract)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Dokumentu noformējuma formāli elementi ar noteiktu funkcionālu nozīmi, bez kuriem dokumentam trūkst juridiska spēka.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir Rekvizīti (atributes, properties)?--> -->

, Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? , Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? , Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? , Kam ir domāti ātrie kredīti? , Kas ir ātrais kredīts? , Kas ir Aizdevuma procenti ? , Kas ir Akcijas? , Kas ir Aktīvi? , Kas ir Analīze? , Kas ir Atbildētājs? , Kāds ir kredītu Atmaksas princips? , Kas ir Atlīdzība? , Kas ir Atmaksas termiņš, dzēšanas datums (maturity date) ? , Kas ir Atruna (clause)? , Kas ir Atvieglinājuma periods (grace period) ? , Kas ir Avanss (advance peyment) ? , Kas ir Averss (obverse)? , Kas ir Banka (bank)? , Kas ir Bankas apliecinājums (bank certificate) ? , Kas ir Bankas komisija (bank commision, bank charge)? , Kas ir Bankas konts (bank account)? , Kas ir Bankrots (bancruptcy)? , Kas ir Bāzes likme (base rate, prime rate)? , Kas ir Bāzes punkts (basis point) ? , Kas ir Beigu atskaites (completion accounts)? , Kas ir Bezskaidras naudas norēķini (non cach payment)? , Kas ir Bilance (balance)? , Kas ir Bilances vērtība (book Value)? , Kas ir Bruto (gross)? , Kas ir Budžets (bugdet)?

Kas ir Debets (Debit)?lang=

Kredīts : Kas ir Saņēmējbanka (benificiary’s bank)? !!!
Banka, kas pēc maksātāja rīkojuma saņem naudas pārskaitījumu no maksātājbankas. Saņemtie naudas līdzekļi jāieskaita saņēmēja kontā vai citādi jāsamaksā saņēmējam.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'.


Kas ir Debets (Debit)?lang=