Kas ir Debets (Debit)?lang=

Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? | Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? | Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? | Kam ir domāti ātrie kredīti? | Kas ir ātrais kredīts? |
Kas ir Debets (Debit)?lang=
Kopējais daudzums, ienākumi, no kuriem nav atskaitīti nodokļi izdevumi u.c. vai preces svars kopumā ar iepakojumu.

Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\\\'\\\', bet par terminiem sadaļā ,,Citāti\\\'\\\'. Kas ir Bruto (gross)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Īstermiņa aizdevums, kuru izsniedz pret kustamas mantas ķīlu, piem., precēm vai vērtspapīriem.


Vairāk par kredītiem lasiet sadaļā ,,Lasīt\'\', bet terminus meklējiet sadaļā ,,Citāti\'\'. Kas ir Lombarda aizdevums, lombarda kredīts (lobard loan)?--> -->

Kas ir Debets (Debit)?lang=
Akcijas tās ir tiesības pārvaldīt biznesu, kas atrodas to turētāju īpašumā. Ir dažādu veidu akcijas, kas dod dažādas tiesības, piemēram, akcijas, kas dod balss tiesības to īpašniekam. Kas ir Akcijas?--> -->

, Vai ir nepieciešams ķīla vai galvojums, lai saņemtu ātro kredītu? , Vai iespējams saņemt aizdevumu, ja ir kavēti kredīta maksājumi citās iestādēs? , Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ātro aizdevumu? , Kam ir domāti ātrie kredīti? , Kas ir ātrais kredīts? , Kas ir Aizdevuma procenti ? , Kas ir Akcijas? , Kas ir Aktīvi? , Kas ir Analīze? , Kas ir Atbildētājs? , Kāds ir kredītu Atmaksas princips? , Kas ir Atlīdzība? , Kas ir Atmaksas termiņš, dzēšanas datums (maturity date) ? , Kas ir Atruna (clause)? , Kas ir Atvieglinājuma periods (grace period) ? , Kas ir Avanss (advance peyment) ? , Kas ir Averss (obverse)? , Kas ir Banka (bank)? , Kas ir Bankas apliecinājums (bank certificate) ? , Kas ir Bankas komisija (bank commision, bank charge)? , Kas ir Bankas konts (bank account)? , Kas ir Bankrots (bancruptcy)? , Kas ir Bāzes likme (base rate, prime rate)? , Kas ir Bāzes punkts (basis point) ? , Kas ir Beigu atskaites (completion accounts)? , Kas ir Bezskaidras naudas norēķini (non cach payment)? , Kas ir Bilance (balance)? , Kas ir Bilances vērtība (book Value)? , Kas ir Bruto (gross)? , Kas ir Budžets (bugdet)?

Kas ir Debets (Debit)?lang=

Kredīts : Kas ir Atvieglinājuma periods (grace period) ? !!!
Laiks starp aizdevuma izmaksas datumu un pirmās atmaksas datumu. Tas var būt periods, kad aizņēmējs maksā tikai procentus par aizdevumu, bet aizdevuma atmaksas pamatsumma ir atlikta.

Vairāk par kredītiem lasīt sadaļā ,,Lasīt\'\', bet par terminiem sadaļā ,,Citāti\'\'.


Kas ir Debets (Debit)?lang=